BogForum Nov 2021: Vil du starte som din egen chef – to foredrag

Tag hul på dit 3. arbejdsliv med dig selv bag rattet!

På Bogforum i Bella Center i den første weekend i november holder jeg 2 oplæg om at starte for sig selv – nu som sin egen chef.

Jeg lægger vægt på at give eksempler på en stor håndfuld mænd og kvinder, der i en sen alder har valgt at springe ud som selvstændige, og som trives gevaldigt ved det.

Jeg fortæller, hvordan man kan komme i gang,  selvfølgelig også om de forhindringer, der kan være, men mest om de glæder, det kan medføre endelig at have rum til at forløse sine drømme og passioner, mens der stadig er tid og kræfter.

Foredragene er korte, på en lille halv time, så du kan nå at besøge andre stande og høre andre foredrag.
jeg signerer selvfølgelig bøger på stedet, ligesom du kan aftale tid til en personlig konsultation med rabat.

Det foregår på Orange Scene på netværket NewPubs stand, som er den største stand overhovedet på messen. Den finder du lige ved indgangen, faktisk går du nærmest ind i standen, når du ankommer.
her udstiller en masse mindre forlag deres bøger, og her holder jeg foredrag

Fredag den 5. november 15.00
og
Søndag den 7. november kl 12.30

På den senest afholdte Bogforum i 2019 var bogen ikke udkommet endnu, men jeg mødte fire af de interviewede på standen:
Mette Weber, Lone Rytsel, Anna Halager og Gunvor Bjerre

Mette Weber og Lone Rytsel er to af portrætterne i bogen.
Mette Weber og Lone Rytsel er to af portrætterne i bogen.
Anna Halager er oversætter og medvirker også i bogen. Still going strong som 81 årig selvstændig!
Gunvor Bjerre er også med i bogen
Besøg også de andre mikostande på NewPubs store stand og gå på jagt i det righoldige udvalg af spændende bøger i boghandlen.

Foredrag 30.09.21: Senior og selvstændig – overgangen til dit tredje arbejdsliv som din egen chef

Kvindelivsfestivalen “Overgange #2” præsenterer et arrangement om arbejdslivet som senior.

Flere og flere seniorer ønsker at fortsætte arbejdslivet, skønt al sprogbrug snarere antyder, at man skal stoppe, nedtrappe, afslutte, trække sig tilbage.

»Jeg får brugt alt det, jeg kan lige nu«
»Det er som at være ung igen«
»Jeg besluttede, at jeg kun ville lave lystfyldt arbejde. Jeg har tjent det halve, men været
dobbelt så glad.«

Tre udsagn fra tre selvstændige over 65, som jeg har mødt, og som jeg vil fortælle om under foredraget.  Det sker torsdag den 30. september i Bibliotekssalen i Rundetårn kl 19.00-21.00. Pris 80 kroner i entre.  Her tilmelder du dig
Du kan dog også dukke op på selve aftenen, og købe entre dér.

Den aften vil jeg gennem eksempler både inspirere og give praktiske råd om, hvordan man kan bruge sine kompetencer, der er oparbejdet gennem mange år på arbejdsmarkedet, og skabe et berigende tredje arbejdsliv med sig selv og ingen anden som chef. Oven i købet i det tempo og det omfang, man har lyst til.

Det er en stor overvejelse at beslutte, om man skal blive eller gå. Om man skal blive ved med at arbejde eller holde op med at være på arbejdsmarkedet.
For nogle er det skrækindjagende ikke at have kolleger, mål med sit arbejde, en rolle som erhvervsaktiv, og for andre er det en lise at skulle sige farvel til stramme arbejdstider, dårlige chefer og stressede dage i storrumskontorer eller ved dårlige hjemmearbejdspladser.

Og for nogle er det et helt tredje perspektiv, der åbner sig: Hvorfor ikke tage det bedste fra arbejdet og det bedste fra fritiden og kombinere det, så man laver det, man er allergladest for, men sådan som man selv vil- i det omfang og med den fart, man selv ønsker at have på.

Den overgang vil jeg fortælle om, og du er meget velkommen også til at tage en ven eller en kollega med.

JUKKA BOISEN, 69 år, arkitekt

Efter fyring fandt han både niche og netværk:
»Der dukker altid noget op lige om hjørnet.«

Jukka Boisen jonglerer rundt med tegningerne på det nye flytbare køkkenbord, som knapt er taget i brug. De to elektrikere, som han har arbejdet sammen med i næsten tyve år, kigger ham over skulderen og diskuterer opsætning af lamper. Jukka lytter til indvendinger, diskuterer svanehalse og lysfald, der peges og måles i den nymalede lejlighed, han behøver knapt forklare sine ønsker – de forstås med det samme, og en times tid efter er lamperne sat op præcis som ønsket.

For en gangs skyld er arkitekten ved at indrette sin egen lejlighed. Sin og arkitektkollegaen og hustruen Hanne Aandahls. Han er 69 år, hun er 64. De er ved at flytte fra en større til en mindre lejlighed og tager deres fælles tegnestue med ind i et af lokalerne. Foreløbig står der kun tårne af flyttekasser dér, men heldigvis har de et sommerhus, som de bor og arbejder midlertidigt i, mens lejligheden bliver færdig.

De to har haft fælles tegnestue, dog med hver sit cvr-nummer siden 2004, hvor Jukka til sin store overraskelse blev fyret fra sit job som chef på en større københavnsk tegnestue på grund af ordrenedgang, som han ikke selv var ansvarlig for. Fyringen kom bag på ham, men med en kone, der i forvejen var freelance, og en kreativ branche, hvor mange er selvstændige, åbnede fyringen faktisk nogle muligheder for at begynde på en frisk.

I årene, der er gået siden etableringen, har de to specialiseret sig i arkitektrådgivning ved om- eller tilbygning af boliger og erhvervsbygninger, heriblandt indretning og istandsættelse af fredede bygninger samt nye sommerhuse. Særligt gennem mund til mund-metoden har de opbygget et godt kundegrundlag at fortsætte på.

Læs fortsættelsen i bogen

Citater fra Jukka Boisen:

»Nu viser det sig glædeligt, at de opsparinger, vi ellers har lavet, gør det muligt for os både at have lejligheden og vores sommerhus og leve en fornuftig dagligdag.«

»Jeg synes, vi efterhånden har forstået, at man skal sætte sig ned og finde ud af, hvem kan vi ringe til, strukturere indsatsen lidt, frem for at gå ned i et sort hul.«

»Vi har så mange opgaver, at vi nu har valgt, at jeg bliver ved med at arbejde, til jeg er 72. […] Det er svært at forestille sig, at jeg sidder i stolen og slapper af, mens hun sidder og knokler.«

»Man kan ikke forstille sig sin sene alderdom, før man står midt i den.«

Foto: ©Carsten Ingemann

Deltag gerne i Facebook gruppen

At være en af ”de nye gamle” rejser både udfordringer og muligheder, som det kan være væsentligt at vende erfaringer om. Lad mig høre dine!

Jeg har oprettet en facebookgruppe “Senior og Selvstændig”, hvor du kan bidrage, spørge, svare, lære, give fra dig – du skal bare være over 55 år og være i gang med eller på vej med en selvstændig forretning, stor eller lille.
Find gruppen SENIOR OG SELVSTÆNDIG her.

Lidt om gruppen:
Gruppen her samler seniorer, der enten allerede er selvstændige, eller som er på vej med en selvstændig virksomhed, stor som lille.
Gruppen udveksler erfaringer, hjælper hinanden med spørgsmål og svar og deler i positiv ånd, de oplevelser, der følger med at drive sin egen forretning i en sen alder.

HVORNÅR ER JEG GAMMEL NOK?
Senior defineres i denne sammenhæng som +55 og opefter.

Venlig hilsen Abelone Glahn
Del gerne dette til andre, der er over 65 !

+65 og selvstændig? Hvordan former dit 3. arbejdsliv sig?

Her er lidt om baggrunden for bogen 

Jeg er nu 64, selvstændig på 21. år, og jeg savner nogen at spejle mig i!

Jeg kan i princippet ”gå på pension”, når jeg bliver 67 år, men udtrykket giver ikke rigtig mening for mig. Dels fordi jeg stadig kan og vil arbejde og finder stor glæde i det, jeg laver som selvstændig kommunikationsrådgiver og forfatter, og dels fordi jeg ikke har verdens største pensionsordning at falde tilbage på, stadig gerne vil leve nogenlunde, som jeg gør nu, og derfor i et vist omfang bliver nødt til at arbejde videre, men formentlig under nogle andre former.

Det er disse andre former, jeg søger eksempler på!

Min generation (f. 1955) og kohorterne deromkring bliver gennemsnitligt 21 år ældre end vores forældre. Vi er raskere, sundere, mindre nedslidte, i hvert fald størstedelen af os, og de seneste statistikker viser også, at antallet af beskæftigede, der fortsætter med at arbejde efter de er 67, stiger: Flere end 90.000 danskere er stadig aktive på arbejdsmarkedet, efter at de har rundet de 67 år. Fra 2011 til 2016 gik antallet af danskere over 67 år, der er i beskæftigelse fra 67.462 til 93.068. Det svarer til en stigning på 38 procent, fortæller dr.dk med henvisning til Danmarks Statistik i denne artikel.

Men hvad laver I, der er over 65 og stadig er selvstændige?

Jer, der arbejder som konsulenter eller har noget freelance, periodisk arbejde uden at være fastansatte et sted? Jer, der driver en mindre virksomhed enten alene eller i netværk med andre eller med få ansatte? Hvad består jeres arbejde i? Hvad karakteriserer de opgaver, I har, og har karakteren af arbejdet noget med jeres alder at gøre?  Hvordan har jeres arbejdsliv ændret sig med alderen?

Hvordan spiller alder ind på jeres arbejdsfelt?

For at give et eksempel kan jeg fortælle, at jeg selv blandt andet arbejder med at undervise i LinkedIn. Igennem de senere år kan jeg mærke, at min kundegruppe har ændret sig, idet jeg i stigende grad har kunder over 50 år, som ”ikke orker at få en alt for hurtig vejledning af en ung spradebasse, der sukker højlydt, når jeg siger, jeg ikke ved, hvad en URL er”, som en af mine kunder sagde det en dag.  I dele af mit forretningsområde laver jeg i stigende grad rådgivning for mine samtidige, frem for at møde alle aldersgrupper på mine kurser. Det er en klar ændring, der er sket i de senere år. Jeg får faktisk opgaverne nu, FORDI jeg er gråhåret, ikke på trods.

Jeg er mig også meget bevidst, at jeg ikke udviklingsmæssigt skal stå stille, og jeg tilegner mig også hele tiden ny viden, går på kurser, siger ja til opgaver med læring i, så jeg også selv bliver klogere og ikke kun reproducerer min viden. Den del er strengt nødvendig, når jeg som et af mine arbejdsfelter har de sociale medier og deres brug på godt og ondt. Det er der ikke noget nyt i – det er bare et krav, hvis man ikke vil ryge bag om dansen, men ind imellem undrer jeg mig over, at der ikke er flere kurser, som er målrettet min aldersgruppe, og som favner de ønsker, vi har til et meningsfuldt arbejdsliv.

Kurser kan sagtens tilpasses målgruppen, det gælder til en vis grad varighed og læringsform, ligesom de, som skal rådgive og undervise, bør både kende og forstå de udfordringer, der følger med at være senior. Ikke kun i forhold til at blive fysisk ældre, men også udfordringer, man møder i opfattelsen af, hvem man er, fra både kolleger og arbejdsgivere. Kursusudbuddet, jeg møder, er generelt rettet mod arbejdstagere, der er i fast lønmodtagerarbejde, og som kan se en dygtiggørelse som led i en langvarig karriereudvikling. Dette meget lange perspektiv har seniorer ikke, men de har stadig behov for at udvide horisonten og lære noget, de står lige over for at skulle bruge

Hvordan ser en selvstændig/freelancetilværelse ud for en 65-70-75-80-85 årig?

Jeg – og mange af mine jævnaldrende selvstændige – mangler simpelthen beskrivelser af det liv, som de erhvervsaktive seniorer fører. Hvor er de rollemodeller, vi kan spejle os i og blive inspireret af? Hvad laver du, hvordan skruer du dagen sammen, hvad siger dine opdragsgivere om alderen – er den en fordel, en ulempe eller noget, man overhovedet ikke taler om – fordi det er kompetencen, det kommer an på? Hvordan sælger du ind, hvordan honoreres du – falder honoraret, bare fordi du er ældre, eller tager du simpelthen mindre for opgaven, fordi nogle af du har en god pension at falde tilbage på? Hvad driver dig – hvad er dine udfordringer? Hvor er du om yderligere 10 år?

I min branche, (Kommunikations- og rådgiverbranchen) forestiller nogle sig at arbejde, ”til de falder om”, andre ville ønske, de gradvist kunne gå på nedsat tid, andre igen springer ud som freelancere, får tid til at skrive småartikler, bøger eller realisere andre projekter, der ofte trækker på de journalistiske færdigheder. Nogle selvstændige eller freelancere har ikke en pensionsopsparing at tære på, men er tvunget til at arbejde videre og oplever, at det kan være vanskeligt at finde opgaver, mens andre har fundet en lukrativ niche, der også kan passes, efter at de har rundet de 65.

Vil du stadig arbejde ”til du falder om”?

Jeg hører så tit udsagnet ”Jeg vil arbejde, til jeg falder om.” Det har jeg også selv sagt, fordi jeg i høj grad identificerer mig med mit arbejde og finder det givende på alle måder. Men jeg vil ikke længere arbejde, ”til jeg falder om”. Kun nogle af dagene 🙂 Jeg tænker ikke længere i traditionel karriere, så meget som jeg tænker i at bruge min tid på det rigtige, både i mit arbejdsliv og i mit privatliv. Jeg ser stadig mig selv på arbejdsmarkedet om 10-15 år, men ikke med så meget tryk på, som der er lige nu. Mine prioriteter har også ændret sig inden for de seneste to-tre år. Det kom nærmest som en tyv i natten, da jeg blev 60. Pludselig kunne jeg se enden meget tydeligere, også skrøbeligheden. Jeg kan se, at livet ikke skal tages for givet, og at jeg skal bruge tiden rigtigt. Så hvordan tilrettelægger jeg en tilværelse med et arbejde, der giver mig stor tilfredsstillelse, en indkomst, der sikrer mig tilstrækkeligt, og samtidig får tid til andre ting?

Lad mig høre fra ”de nye gamle”

Det synes stadig som en vedtaget norm, at man vil holde op med at arbejde, når den officielle pensionsalder nås. I mange år har de ældre været uinteressante for erhvervslivet, der i bedste fald havde/har en seniorpolitik for nedtrapning og udfasning. Men nu, hvor vi er mange, der bliver gamle og stadig er i stand til at arbejde – “De Nye Gamle” kalder jeg dem, kommer der langsomt mere og mere fokus på fortsættelse og udvikling.

Ikke alle har lige let ved at finde en god model for sit tredje arbejdsliv. Der fortælles endnu kun få historier i medierne om eksemplerne, og når de fortælles, er det stadig med et gran af sensation – som jeg så en artikel forleden, hvor en 71-årig kvinde blev ansat som webprogrammør.  Det er stadig usædvanligt, selv om jeg helt ærlig tror, det er meget mere almindeligt, end mine mediekolleger har opdaget.

Hvorom alting er; der er for mit vedkommende kun alt for få at lære fra, kun alt for få at spejle sig i: Jeg mangler nemlig især at udveksle erfaringer med andre soloselvstændige, som jeg selv er, eller andre, hvis liv jeg kan parallelisere til mit eget arbejdsliv og inspireres af.

venlig hilsen

Abelone Glahn