Foredrag og workshop

Jeg kan hyres til to forskellige foredrag/workshop:

1. ”Senior og selvstændig – tag hul på dit tredje arbejdsliv – nu som din egen chef”.

Flere og flere seniorer ønsker at fortsætte arbejdslivet, skønt al sprogbrug snarere antyder, at man skal stoppe, nedtrappe, afslutte, trække sig tilbage. De ønsker ikke nødvendigvis at forblive på deres nuværende arbejdsplads, men vil beskæftige sig med det, der kunne være allermest berigende i de aktive år, der måtte ligge foran dem:

De starter for sig selv!

Nogle etablerer sig allerede, før pensionsalderen er nået, andre tager en efterlønspause for så – når pensionstidspunktet indtræffer – at have trukket vejret tilstrækkeligt til at begynde på ny, men nu med noget, de virkelig brænder for. Andre igen siger farvel til en arbejdsplads og kaster sig med det samme ud i konsulentvirksomhed, seriøs hobbyvirksomhed, freelancearbejde, bogskrivning eller ad hoc opgaver.

Foredraget inspirerer og oplyser om, hvordan man kan frisætte de kompetencer, der er oparbejdet gennem mange år på arbejdsmarkedet, og skabe et berigende tredje arbejdsliv med sig selv og ingen anden som chef.

  • Hvordan ser det tredje arbejdsliv ud, når vi insisterer på at blive ved med at arbejde efter den officielle pensionsalder?
  • Hvordan fortsætter jeg et arbejdsliv, som jeg stadig er tilfreds med, men nu på egen hånd og uden andre chefer end mig selv!
  • Hvordan genopfinder jeg mig selv – ser mine kompetencer på nye, anvendelige måder?
  • Hvad skal der til for at starte en lille konsulentvirksomhed eller anden freelanceaktivitet som +60er?
  • Hvad er udfordringerne, barriererne, og hvad er fordelene og gevinsterne?

Om Abelone Glahn, f. 1955:

Forfatter, blogger og selvstændig kommunikationsrådgiver. Abelone Glahn arbejder på 22. år med egen mikrovirksomhed inden for kommunikation og har skrevet en lang række praktiske bøger for mikroselvstændige. Blandt bøgerne er bogen særlig rettet mod 60+ere, ”Senior og selvstændig – tag hul på dit 3. arbejdsliv” på Forlaget Frydenlund (udkommet februar 2020)

Foredraget varer 1½-2 timer inklusiv pause.
Workshop varer typisk 2-3 timer, hvor den enkelte har mulighed for at arbejde med sin egen plan.

Pris efter aftale.
kontakt mig på 2425 4852 eller ag@amedia.dk

Debatoplæg – varighed  45-1 time ex debat:
2. “Vi stempler ind, hvor andre stempler ud”

I 2040 er hver fjerde dansker over 65 år. Man kan ikke fortie/overse/underkende så stor en gruppe og dens behov, når den denne gang består af mennesker, der er sundere, mere uddannede, længerelevende og kravslystne.
Men  samfundet er bygget op efter forældede normer, hvor en pensionist var træt og udmattet omkring (den nærmest vilkårligt satte alder) 65 år. Alt herefter handler om afvikling og nedlukning. Fagforeninger, pensionsselskaber, arbejdspladser,  ja, hele lovgivningen er bygget op til at slutte ved 65 års alderen.
Min oplevelse er, at livet fortsætter, også erhvervslivet. Der er måske en genstartsperiode omkring det, vi i dag betegner som pensioneringstidspunktet, men derefter er der en lang periode, hvor vi er seniorer, ældre og til slut gamle.

I Australien arbejder de med 4 inddelinger i perioden 55 år -105 år. I Danmark har vi nærmest kun een. Skal det ændres, skal vi formentlig også ændre opfattelsen af det liv, der går forud for de 65.

Mit oplæg kommer ind på de tendenser, vi ser i tiden – hvor vi går fra

Fra Parkering til Genstartspause
Fra Stolegymnastik – til Cykling uden alder
Fra Skåret over en kam – til Individuelle løsninger
Fra fastansat – til løst tilknyttet (fleksibilitet)
Fra Identitetstab – til identitetsfastholdelse
Fra Ensomhed – til fællesskab (fx bolig, arbejde)

Såfremt arrangementet skal åbne for en længere debat med publikum, vil fokus ligge på, hvor svært det kan være under de nuværende arbejdsmarkedsforhold at få lov at arbejde videre, selv om vi bliver bedt om at forblive på arbejdsmarkedet, til vi er +70.

Pris efter aftale.
kontakt mig på 2425 4852 eller ag@amedia.dk