Indholdsfortegnelse

Bogen er på 272 veldisponerede sider med farveillustrationer af de 15 portrætterede.

INDHOLD
FORORD 8
Identitet 8 • Spejlinger 9 • Nye og gamle selvstændige 9
Cases og guide 10 • Tak 10

FØRSTE DEL
FORTÆLLINGER FRA SELVSTÆNDIGE SENIORER 11
DE NYSTARTEDE

STEEN WÆVER, 63 år, strategisk rådgiver

LONE RYTSEL, 74 år, skoleleder og forlægger

ANNELISE OG NILS STAHLSCHMIDT, 77 og 78 år, psykolog og coach, parterapeuter

GODT I GANG

JUKKA BOISEN, 69 år, arkitekt

METTE WEBER, 69 år, familierådgiver, forfatter

HUGO MAX NIELSEN, 70 år, handyman

LAURA JOHANNE BANG OG PETER GABEL-JENSEN, 69 og 70 år, bed and breakfastværter 86

KIRSTEN SONNE, 72 år, smykkedesigner, grafiker 98

DE ERFARNE

VIVIAN HØXBRO, 73 år, strikdesigner

SØREN NETTERSTRØM, 72 år, IT programmør

GUNVOR BJERRE, 77 år, journalist og podcaster

ANNA HALAGER, 80 år, litterær oversætter

ABELONE GLAHN, 64 år, kommunikationsrådgiver og forfatter

ANDEN DEL

GUIDE TIL NYSTARTEDE OG TIL DIG, DER FORTSÆTTER LÆNGE 177

MOTIVATION 178
Hvordan kommer jeg i gang? 178 • Lyst 181 • Frihed 182 • Mening 182
Identitet 183 • Nyorientering 184 • Økonomi 185 • Mentalitet 186
Alder og helbred 187 • Værdier 188 • Overvejelser 190

HVAD ER DET SÅ, DU VIL LAVE? 191
Forretningsplan 191 • Ide og behov 192 • Elevatortalen 192 • Hvad er dit mål? 192 • Hvad er dine værdier? 193 • Kendskab til branchen/ydelsen 193 Dine kunder 193 • Dine konkurrenter 193 • Markedsføring 193 • Netværk 193 • Rammer om dit selvstændige arbejdsliv 194 • Administration 194 • Økonomi 194 • Risikomomenter 194 • Særlige overvejelser for 60+ 195 • Øjebliksbillede – og rådgivning 195 • Hvor meget rådgivning skal du søge? 195 • For erfaren til rådgivning? 196 • Brug dit eget netværk 197 • Overvejelser 197

SKALA OG VIRKSOMHEDSFORMER 198
Klar-parat-start 198 • Hvordan begynder jeg? 198 • Hobbyvirksomheden 199 Personlig mindre virksomhed (PMV) 200 • Enkeltmandsvirksomhed 201 Selvstændig bibeskæftigelse og arbejde under efterløn 202 • Ansættelse i freelancebureau 202 • Mere freelance 203 • ‘Komme på faktura’ 203 Iværksætterselskaber (IVS) 203 • Budgetter og videre herfra 203

ØKONOMISK SERVICEEFTERSYN 205
Lav et groft skøn 205 • Hvor mange timer vil du arbejde? 206 • Yoyoøkonomi og indløbstid 207 • Flere rugbrødsjob 207 • Økonomisk serviceeftersyn 208 For meget, for lidt, for gammel 210 • Overvejelser 211

DAGLIGDAGEN SOM SELVSTÆNDIG 212
Klar dig selv 212 • Firkløveret 213 • Ikke al tid kan faktureres 225 • Overvejelser 225

GENOPFINDELSE OG EFTERUDDANNELSE 226
Gentænk, og genbrug 226 • Se på dine kompetencer på en anden måde 227 Undervis, og fortæl 228 • Hvordan gjorde du, og hvad lærte du? 229 Censor 229 • Mentor 230 • Bestyrelsesarbejde 230 • Skift form 232 Pakke tingene anderledes 232 • Vov at prøve 233 • Efteruddannelse 234 • Uddan dig på nettet 234 • Overvejelser 236

NETVÆRK 237
Ensomhed og fællesskaber 238 • Flyverplads 238 • De unge chefer 239 Mødes om noget helt andet 240 • Giv, og modtag 240 • Opgaver 241

SENIORPRÆMIE, SIKKERHED OG SYGDOM 242
Folkepension 242 • Udskudt folkepension 243 • Arbejd skattefrit som pensionist 243 • Skattefri seniorpræmie til pensionister i arbejde 244 • Det særlige pensionistfradrag 245 • Påvirkes dit grundbeløb og dine pensionstillæg af din indtjening? 245 • Efterløn og arbejde 245 • Hvad så med sikkerhed og sygdom? 246 • A-kassen og dagpenge 246 • Lønsikring/indtægtssikring 246 • Andre forsikringer 247 • Du bliver syg 247 • Overvejelser 248

HVOR LÆNGE BLIVER DU VED? 250
Forholdet til din partner/ægtefælle 250 • Seniorbolig med erhverv 252 Børn, børnebørn og oldebørn – og venner 252 • Generationsskifte 254

EPILOG 257
To millioner i omsætning 257 • 63 procent flere iværksættere på 67+ 258 • Selvstændige bliver ved længere 258 • Vi mangler nye parametre 259 • Positiv indvirkning i en høj alder 259 • Tilfredse med den lille virksomhed 259 • Livslyst, livsduelighed 260 • Samfundsmæssig gevinst 260 • Stor lyst til senkarriere 261 •Seniortænketankens manglende fokus 261 • Gode nyheder og dårlige nyheder 262 • Rammerne skal være bedre • 263 Rystende jungle 263 • Saml al viden ét sted 264

SKABELON TIL STARTPLAN
266

LITTERATURLISTE 271

Bestil bogen inden udgivelsen og få den til kun 179 kroner – normalpris 229 kr !