Startplanen

Her ligger startplanen for dig, der vil afklare og forberede en ny begyndelse, nu som selvstændig.

I bogen forklares hvert enkelt punkt i detaljer.

Du kan printe en pdf ud med hele startplanen lige her så du kan sidde i fred og ro og arbejde med den.

Kontakt Abelone Glahn for en privat vejledning:
info@abeloneglahn.dk


Elevatortalen
• Beskriv på fire-fem linjer præcis, hvordan dit produkt eller ydelse vil gavne kunden.

Hvad er dit mål
• Hvilke professionelle mål har du for din beskæftigelse?
• Hvilke personlige mål har du for din beskæftigelse?
• Hvorledes spiller din alder ind på disse mål?

Hvad er dine værdier
• Hvilke værdier for det gode liv har du i dag?
• Kan du se andre værdier tage form inden for den næste årrække?
• Hvordan spiller dine værdier sammen med dine mål ovenfor?

Kendskab til branchen/ydelsen
• Beskriv dit marked og din placering i dette marked.
• Hvilken del af markedet interesserer du dig særligt for?
• Hvad viser din markedsundersøgelse?
• Er dit marked under forandring? Hvorhen?

Dine kunder
• Hvem skal være din første/næste kunde? Skriv en liste på tre-fem emner.
• Hvem vil du allerhelst have som kunde? Hvilke opgaver vil du helst løse? Skriv en liste på to-tre ønskekunder.

Dine konkurrenter
• Hvem er dine konkurrenter?
• Hvilke fordele har du frem for dem?
• Hvem ville du kunne samarbejde med?

Markedsføring
• Hvordan vil du gøre dig synlig på dit marked?
• Hvilke markedsføringsmetoder vil du konkret bruge – og over for hvem, hvornår og i hvilken rækkefølge?

Netværk
• Hvem er i dit netværk?
• Hvad mangler du?
• Hvem kan du have glæde af at kende?
• Hvem kan have glæde af at kende dig?
• Hvor er du aktiv allerede – og hvor skal du lægge en indsats for at styrke netværket?

Rammer om dit selvstændige arbejdsliv
• Hvor vil du have din arbejdsmæssige base: hjemme eller ude?
• Vil det gavne dig at have en plads i et kontorfællesskab?
• Vil du arbejde alene eller sammen med en partner?
• Hvor mange timer om ugen vil du arbejde?
• Hvad er din families og dine omgivelsers holdning til beskæftigelsen?

Administration
• Hvilke administrative opgaver forudser du, at du kan få.
• Hvem skal løse dem, hvis du ikke selv skal?

Økonomi
For den nystartede
• Hvordan kan du finansiere startfasen?
• Hvad er din ønskede omsætning det første og det andet år?
• Bryd evt. ned i mindre dele:
o Hvor mange store opgaver skal du have pr måned? Af hvilken værdi?
o Hvor mange små opgaver skal du have pr måned? Af hvilken værdi?
o Hvilken pris skal du sætte på dit arbejde for at nå disse mål?
For den, der allerede er i gang eller er ved at drosle ned
• Hvilken omsætning skal du have for at beholde en levestandard, du er tilfreds med?
• Hvordan kan du forberede din økonomi til en nedgang i indtægt?

Risikomomenter
• Hvad kan forhindre dig i at gennemføre din plan?
• Hvad er de ydre årsager?
• Hvilke barrierer er der i dig selv?
• Hvordan kan du overkomme barriererne?

Særlige 60+-overvejelser
• Hvor står du økonomisk: Har du friværdi eller opsparing, der muliggør aktivitet? Har du gæld, der hæmmer?
• Kan du fastlægge, hvornår du/I får pensioner udbetalt, og hvilken betydning det kan få for din beslutning om at blive selvstændig?
• Hvis du ikke er gået fra endnu, hvornår forventes det da på din nuværende arbejdsplads, at ’man’ pensioneres? Har du tænkt dig at følge dette?
• Hvornår er det tvingende nødvendigt, at din nye virksomhed skal være økonomisk bæredygtig? Giver du det et vist antal år, eller er der tale om en vis omsætning, for at du vil kalde det en succes?
• Hvis du ikke har den økonomiske nødvendighed, hvad definerer du da som succes?
• Hvornår vil du holde helt op? Skal det, du bygger op, kun holde i et vist antal år og derefter lukke helt, eller skal du oparbejde noget, der kan fortsætte/sælges fra/overtages, når du har forladt det?

Øjebliksbillede – og rådgivning
Besvar spørgsmålene så konkret som overhovedet muligt for at danne et mål at arbejde hen imod.
Du har nu skabt et her og nu-overblik over din selvstændige beskæftigelse.
Du har mulighed for at tage planen frem med jævne mellemrum og ændre den ud fra dine nye erfaringer og kontakter.

Om skabelonen til startplan
Fra bogen ”Senior og selvstændig – tag hul på dit 3. arbejdsliv og nyd livet imens”
Copyright Abelone Glahn www.dit3arbejdsliv.dk, februar 2020
Kontakt info@abeloneglahn.dk for en vejledningstime ud fra dine egne behov.